Tłumaczenia poświadczone

Francuski

Sporządzone na papierze, opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem. Na przykład:

 • dowody rejestracyjne
 • odpisy skrócone lub zupełne aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • umowy
 • pełnomocnictwa
 • zaświadczenia o niekaralności
 • wyroki i postanowienia sądowe
 • akty notarialne
 • klauzule apostille
 • dyplomy ukończenia studiów wyższych
 • świadectwa dojrzałości
 • świadectwa pracy

Tłumaczenia ustne

Francuski i angielski*

Profesjonalne tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne podczas wydarzeń takich jak:

 • negocjacje handlowe
 • podpisywanie umów i aktów notarialnych
 • spotkania biznesowe
 • rozprawy sądowe
 • przesłuchania na policji lub w prokuraturze
 • konferencje
 • kongresy
 • prezentacje
 • szkolenia
 • śluby
 • uroczystości

* tłumaczenia ustne poświadczone jedynie w języku francuskim

Tłumaczenia pisemne zwykłe

Francuski i angielski

Przekład tekstów niewymagających poświadczenia w różnych dziedzinach, np. tłumaczenie tekstów marketingowych o różnej tematyce, napisów do filmów, treści stron internetowych. Realizowane drogą elektroniczną.

SDL Trados 2017

Aby zapewnić najwyższą jakość tłumaczeń, korzystam z oprogramowania SDL Trados 2017, popularnego narzędzia wspomagającego tłumaczenie. Dzięki wsparciu nowoczesnych rozwiązań jestem w stanie pracować równolegle nad kilkoma projektami i szybko wykonać pilne zlecenie.

Tłumaczenia pisemne

Francuski (poświadczone) i angielski

od  

50zł

  /srtona

Minimalna wartość zamówienia: 100zł

Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego wynosi 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego. Rozpoczęta strona liczona jest jako pełna.

Dodatkowy egzemplarz tłumaczenia poświadczonego: 25% ceny tłumaczenia.

Uwierzytelnienie tłumaczenia: 50% ceny tłumaczenia.

Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1600 znaków ze spacjami tekstu docelowego. Liczba stron tłumaczenia zwykłego zaokrąglana jest do połowy strony.

Tłumaczenia ustne

Francuski i angielski

od  

600zł

  /blok 4h

Tłumaczenie konsekutywne i szeptane.

Tłumaczenie symultaniczne.

Z uwagi na złożony i różnorodny charakter tłumaczeń ustnych zapraszam do kontaku, aby omówić szczegóły zlecenia i ustalić ostateczną cenę.

Podane ceny są cenami brutto. Podany cennik jest orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie. Cena tłumaczenia może ulec zmianie np. w przypadku tłumaczenia tekstów specjalistycznych, zleceń w trybie pilnym (powyżej 6 stron rozliczeniowych/dzień roboczy lub zleceń o dowolnej liczbie stron na ten sam dzień roboczy) czy tłumaczenia dokumentów trudnych do odczytania lub sporządzonych pismem ręcznym.

O mnie

Tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisany na listę Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/9/17

Wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na studiach dziennych i podyplomowych

Członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych „TEPIS”

Wykształcenie

Magister lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie języków francuskiego i angielskiego

Absolwentka Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego

Absolwentka studiów podyplomowych Business English na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia ustne

Dane kontaktowe

ul. gen. J. Sowińskiego 51/25

01-105 Warszawa-Wola

+48 696 601 727

anna.malgorzata.janus@gmail.com

Szybki odbiór tłumaczeń

Tłumaczenia poświadczone można odebrać w centrum Warszawy lub osobiście pod podanym adresem po wcześniejszym umówieniu się. Ponadto, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Tłumaczenia zwykłe przesyłane są pocztą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych - RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie w Polsce RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Anna Janus tłumaczenia z siedzibą w Warszawie przy ul. Sowińskiego 51/25.

Administrator przetwarza dane w celu:

 • wykonania usługi tłumaczenia poświadczonego lub zwykłego
 • dokonania wpisu do Repertorium Tłumacza przysięgłego (w przypadku tłumaczeń poświadczonych), obowiązku wynikającego z przepisów Ustawy o Wykonywaniu Zawodu Tłumacza Przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. z późn. zmianami, w szczególności z art. 17 ust. 2 Ustawy
 • prowadzenia dokumentacji księgowej
 • doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy (np. szablonów tłumaczeń niektórych dokumentów) – podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane osobowe zawarte w tłumaczonych dokumentach (w postaci dokumentów/tłumaczeń) oraz korespondencja mailowa będą przechowywane przez jeden rok od dnia odbioru tłumaczenia na okoliczność ewentualnych reklamacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Kopie tłumaczeń przysięgłych (w języku oryginalnym lub docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony na wypadek konieczności wykonania dodatkowego egzemplarza tłumaczenia, na życzenie klienta.

Kopie niektórych tłumaczonych tekstów i ich tłumaczenia (w języku oryginalnym lub docelowym) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony w celu doskonalenia zawodowego tłumacza i budowania bazy wiedzy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.

Dane niezbęde do wystawienia faktury, a wynikające z przepisów podatkowych, będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów (5 lat).

Mają Państwo prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z administratorem można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem anna.malgorzata.janus@gmail.com.